Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

7276

Begäran om utlämnande av allmän handling från socialkontoret

Krav på skyndsam handläggning! Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Taxa för utlämnande av allmän handling.

Utlämnande av allmän handling

  1. Karnsjukhuset skovde adress
  2. Bransch engelska translate
  3. Oljebolaget
  4. Abf kurser malmö
  5. Dyra tv apparater
  6. Henrik malmberg
  7. Amy tan

[ Kan omformuleras vid behov] 2012-07-17 Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.

Allmänna handlingar vid utvärdering enligt

För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän handling. Page 5.

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Utlämnande av allmän handling.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.
Rpgle write to ifs file

Vi gör alltid en  Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos  Den som ansvarar för ett utlämnande ska ta fram handlingen samt göra en bedömning av om den är allmän och om den i sådant fall är offentlig  3.4.3 Utlämnande av handlingar som förvaras i elektronisk form.

Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Utlämnande av allmänna handlingar Den här texten beskriver våra skyldigheter att lämna ut allmänna handlingar inom ramen för samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Eftersom alla samarbetspartner tillhör olika myndigheter är exempelvis ett mejl eller en handling som skickas mellan medarbetare i de tre regionerna normalt sett att betrakta som allmän handling.
Globalisering negativa effekter

frid kvalpskarmo hansen
måste alla styrelseledamöter skriva under årsredovisningen
olika energiformer fysik
danske borsen
janosch våra drömmars land
vad handlar let it be om
befolkning danmark

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tyresö kommun

Denna folder  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som Hinder för utlämnande förelåg dock på grund av sekretess. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har Taxa för utlämnande av allmän handling.


Datateknik datorteknik
khalil meaning

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockholm

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att sekretessbelägga  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste  Handlingen får inte lämnas ut om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Om du vill ta del av en allmän handling  18 mar 2020 Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess.