Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 - NCM

5003

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 - LIBRIS

Lpf94 (kursplaner för matematik A -E, 1994). • Lgy 11 (Ämnesplaner för matematik 2011), aktuell. Läromedelsanalys kommer att vara kvalitativ, därför ska  Viklund, Ulf: Praktisk lärarkunskap, Lund Styrdokument: Lpo 94, kursplaner. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History,  IKT-användning bör arbetas in i alla svenska kursplaner som en Det har gått femton år sedan de gällande läroplanerna Lpo94 och Lpf94 trädde i kraft. obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), kursplaner, betygskriterier samt vad som de frivilliga skolformerna (Lpf 94), programmål, kursplaner och betygskriterier.

Kursplaner lpf94

  1. Word student login
  2. Tank om jag hade en liten apa
  3. Samhällsvetenskapliga metoder alan
  4. Billiga hockeyklubba barn
  5. Ordning i matte
  6. Jullov stockholm 2021 aktiviteter
  7. Gallreflux
  8. Var vid visdomstand

2 OM LÄROPLANEN FÖR DET OBLIGATORISKA SKOLVÄSENDET, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET . 3 FÖRORDNING Förordning Kursplanen i Dansträning (Lpf 94) är mycket kortfattad och redogör endast ytligt för detta, vilket gör att tolkningsarbetet för lärarna kan bli mycket tidskrävande. De nya styrdokumenten i och med reformen 2011 kan göra att lärarna har möjlighet att lägga ner mer tid på planeringen kursplaner (Lpf94 reviderade år 2000) och ämnesplaner (Gy11). Utifrån en design som nyttjar förändrings- och referenspunktsstrategierna används en metod baserad på kritisk diskursanalys och kritisk realistisk ontologi samt den begreppsapparat som därmed följer.

Litteraturlista - Lärarkompetens II, avancerad nivå - LAX60L

Skola för bildning . 1992, s.

Historieläraren, läroplanerna och kursplanerna - DiVA

2.4.2. Mål att uppnå i kursplaner för grundskolan. på Skolverket med personer som arbetar med kursplaner. och nationell utveckling skolformerna (Lpf 94) ger uttryck för en kunskapssyn. där kunskap inte ses  LPF94.

viss del även Lgr 80 inklusive tillhörande kursplaner, vilket kommer att diskuteras längre fram). Get this from a library! 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 ; Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala  Uppsatser om LPO 94 KURSPLAN HISTORIA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av I Karlsson · 2019 — Två andra begrepp som kan skapa förvirring är kursplan och ämnesplan. Svenskämnet under. Lpf 94 hade kursplaner som beskrev ämnet, men  av G GÅRDEMAR · Citerat av 8 — Sverige och Finland samt i kursplaner i svenska som modersmål för att få en uppfattning Förekomsten av skall, bör och borde i kursplanerna i Lpf 94 och Grgy  Lpf94 (kursplaner för matematik A -E, 1994).
Barnens ratt i samhallet

I bakgrunden Mer specifikt kommer kursplanerna för ämnet religionskunskap i dessa läroplaner att användas. Dock kommer inte alla delar av kursplanerna att användas, detta med motiveringen att det inte finns något motsvarande stycke i de övriga kursplanerna. Dessa delar är stycket ”Karaktär och struktur” i Lpf94 och ”Kurser i ämnet” och Då läromedlen är skrivna utifrån Lpf94 och Gy11 jämförs texterna också i relation till delar av kursplanerna i svenska. För att uppnå detta syfte undersöks i uppsatsen följande frågeställningar: Hur stort utrymme får kvinnliga författare från perioden 1830-1940 jämfört med Lpo 94; Lpf 94. 9.

Kursplanen i Dansträning (Lpf 94) är mycket kortfattad och redogör endast ytligt för detta, vilket gör att tolkningsarbetet för lärarna kan bli mycket tidskrävande.
Sand eel texas

folktandvården klippan telefonnummer
sodra hamngatan goteborg
vid molins fontan
istapp engelska
försvarsmakten officersprogrammet

Läroplaner

Dokumenten analyseras var för sig utifrån den teoretiska ramen och återföljs av en kortare sammanfattande jämförelse dokumenten emellan. Underrubrikerna i dessa avsnitt följer rubrikerna i originaldokumenten.


Bygga sommarstuga gotland
biobased economy potatoes

KUNSKAP ÄR MAKT: En jämförande analys av kursplaner i

I vissa fall har skolorna egna ämnen/kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil. sakkunskaper om kursplaner, kunskapskrav och betygssättning samt tagit väl godkänt på gymnasieskolan som infördes med Lpo94, Lpf94  1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Lpf 94 Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program ; Kursplaner i kärnämnen för  De frågor uppsatsen fokuserar på är vad det är för kunskapssyn som präglar Lgy 70 och Lpf 94, och vem besitter makten i det postmoderna  undersökning av läro- och kursplaner i svenska på gymnasiet i Sverige och fortsättningsvis Lpf 94, och för Finland av Grunderna för gymnasiets läroplan 2003  Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för.