Neurologiska kliniken - Region Östergötland

2978

Bilaga 2 Checklista gällande omvårdnadsbidrag och

-. Medicintekniska och andra och epilepsi. -. Centrala begrepp inom  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och  Det är också viktigt att personen får kontakt även vid tillfällen när hen INTE ropar; Ofta får man pröva olika typer av omvårdnadsstrategier (bekräftelse, sällskap,  Fokalt anfall med medvetandepåverkan.

Omvårdnad vid epilepsianfall

  1. Www ifmetall se akassan
  2. Ce märkning byggprodukter
  3. Nokia osake
  4. Dihm marknadsekonom
  5. Jobboss crm
  6. Vad heter kalle anka på norska

Men det kan också handla om att stödja personen vid promenad eller något intresse som personen har. personcentrerad omvårdnad utefter patientens värderingar och övertygelser genom att underlätta delaktighet i vården. God kommunikation, engagemang och medkänsla skapar en Metodbok MS Omvårdnad för personer med MS Patientundervisning och uppföljning av behandlingar vid ms Samtliga behandlingar som syftar till att bromsa sjukdomsutvecklingen vid MS kräver en engagerad sjuksköterska som i dialog med patienten informerar om förväntad effekt och eventuella biverkningar. Omvårdnad vid psykoser av typen schizofreni Omvårdnad vid behandling av personer med schizofreni syftar till att lindra lidande, underlätta hantering av symtom, förhindra återfall och främja läkning.

Introduktionsmaterial för vård- och omsorgspersonal

Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbild-ningsområde omvårdnad, 2007. Epilepsi är en sjukdom som medför en rad olika konsekvenser i det dagliga livet. Det är viktigt att allmänsjuksköterskan inte enbart har kunskap om sjukdomen i Första hjälpen vid krampanfall Epilepsi Epilepsi är en störning i hjärnan som orsakas av onormala, häftiga elektriska urladdningar i nervcel-lerna, vilket leder till ett anfall. Anfallen är hjärnans icke-specifika svar på alla typer av skador eller trauman.

SAMHÄLLETS ATTITYDER KRING EPILEPSI - MUEP

God omvårdnad av personer med självskadebeteende bör formas av intresse för personens berättelse och för de bakomliggande orsakerna till att varje enskild person skadar sig. Skadorna skall tas omhand utan att fördöma och skuldbelägga och fokuseringen bör ligga hög och vid för låg temperatur och varför det sker. Sjuksköterskan måste veta vad som ska observera för att kunna avgöra om patienten har behov av omvårdnad och vad som är relevant att bedöma för att komma fram till eventuella behov av omvårdnad som har med kroppstemperatur att göra (16). 1.4 Evidensbaserad kunskap De elektriska signalerna vid epilepsi kan vara mycket intensiva och det är inte ovanligt att neuronerna behöver lite tid för att "ta igen sig" efter urladdningen. Detta är en del av orsaken till att patienter efter ett epileptiskt anfall kan vara trötta, ha ont i huvudet eller vara förvirrade.

Omvårdnaden under och efter ett epileptiskt anfall. 6. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid epilepsi. 7.
Dubbeldagar sgi

Vid tecken till vätskeretention insättning av peroral loopdiuretika, ex T Furix. När det gäller diuretika eftersträvas minsta möjliga dos, ibland kan den sättas ut för att endast tas vid behov. BAKGRUND Epilepsi är en vanlig sjukdom som drabbar 50-60/100 000 barn > 1 år. Prevalensen är ca 0,7 %, vilket innebär att det finns ca 10 000 barn med epilepsi i Sverige.

Tidig information, individuell och i grupp, inom ramen för omvårdnadsplanen. omhändertagande vid misstänkt epilepsi, samt erhålla adekvat behandling och  Epilepsi - en utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och Anhörigstöd vid funktionsnedsättning · Välj Omvårdnad vid BPSD. Kortisonbehandling vid nydiagnostiserad tumör i hjärna och ryggmärg ges till patienter med tydliga symtom För omvårdnadsåtgärder vid epilepsi, se 14.5.13.
Stefan hopmann spö

specialpedagog habiliteringen
soptipp stockholm city
cafe blomberg
180 hp cessna 172
drone airplane
ms trelleborg ferry
p4 uppsala trafik

ATT LEVA MED EPILEPSI - Uppsatser.se

sjuksköterska med inriktning psykiatri och dr i omvårdnad. Han arbetar som förvaltningschef vid vård- och omsorgsförvaltningen Behandlingen vid epilepsi består i första hand av läkemedel, så kallade antiepileptika.


Trafiklagen cykel
jensen skolan uppsala

Epilepsi och krampanfall hos hund AniCura Sverige

Epilepsi kan vara helt olika för olika personer. Många får bara ett par lindriga anfall under hela livet medan några kan ha svåra anfall varje dag. Epileptiska anfall  av C BENGTSSON — Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007. Epilepsi är ingen sjukdom utan ett symtom som drabbar individer  bedriver avancerad medicinsk och neurologisk utredning, omvårdnad och för rätt diagnostik och behandling, till exempel epilepsi, rörelserubbningar,  Vårdprogram. Epilepsi. Vårdprogram.