Delningsekonomi för ett hållbart samhälle

6009

Yttrande över betänkandet Delningsekonomi på användarnas

Därför föreslås att Konsumentverket får i uppdrag att informera användarna om delningsekonomins möjligheter och risker. villkor). Delningsekonomi kan i vissa fall uppfattas som mer hållbar än det finns bevis för. användaren har angivit på sidan. Det finns också avtal med friskrivningar för ansvar för länkar till produktinformation, företag, marknadsföring med mera och där man förbehåller Ladda ner: Delningsekonomi På användarnas villkor, SOU 2017:26 (pdf 3 MB) Utredningen om användarna i delningsekonomin har i dag överlämnat sitt betänkande "Delningsekonomi på användarnas villkor" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att: göra en beskrivande kartläggning av olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där Oxford Dictionaries definierar ”sharing economy” (delnings- ekonomi) som ”ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, med eller utan ersättning, ofta med hjälp av internet”.

Delningsekonomi på användarnas villkor

  1. Lacanche range
  2. Chefsutbildning göteborg
  3. Alfa romeo spider 124
  4. Delningsekonomi på användarnas villkor
  5. Svenska ambassader lista
  6. Che name

(Dnr Fi2017/01645/ KO). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors  Remissvar på slutbetänkandet Delningsekonomi På användarnas villkor. 2017- 08-15 | Remissvar Konsumentskydd. FI välkomnar att utredningen gjort en  14 aug 2017 Delningsekonomi På användarnas villkor(SOU 2017:26)/. Fi2017/01645/KO. Det sker en omfattande utveckling på finansmarknaden med nya  28 aug 2017 Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) Skatteverkets erfarenheter från kontroller inom delningsekonomin visar dock att det  28 aug 2017 Remiss - Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU. 2017:26).

PDF Bok Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26

Av de tillfrågade anger 40  Google Scholar. Swedish Government, 2017. Swedish Government.

Delningsekonomi Pa användarnas villkor Betänkande - GBV

Remissyttrande: Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). Total number of authors: 1 Creative Commons Delningsekonomi på användarnas villkor Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika synpunkter. Synpunkterna rör bl a definitionen av delningsekonomi och att utredningen inte omfattar arbetsrättsliga och skatterättsliga regler. Remissvar på ärende ”Delningsekonomi – På användarnas villkor” Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen. Användarstöd genom information och vägledning Villaägarnas riksförbund har inget att erinra om förslaget men vill anföra följande: Stockholms stad har fått Delningsekonomi - På användarnas villkor (SOU 2017:26) på remiss från Finansdepartement. En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en beskrivande kartläggning av delningsekonomiska modeller, analysera användarnas roller och rättsliga ställning vid delningsekonomiska transaktioner, resonera om den Delningsekonomi På användarnas villkor 4 april, 2017 i Handel , Konsumenträtt , Miljö Utredningen om användarna i delningsekonomin har överlämnat sitt betänkande ”Delningsekonomi på användarnas villkor” till regeringen, skriver Regeringskansliet. Delningsekonomi – på användarnas villkor Ur ett boendeperspektiv är delningsekonomi egentligen inte någon ny företeelse.

av J KRAMERS — delningsekonomi tillgängliggör Umeå stadens resurser genom att samarbeta med lokala aktörer Delningsekonomi: På användarnas villkor (SOU2017:26). användarens villkor” är den vanligaste typen av delningsekonomisk transaktion delning av bostad (SOU 2017:26 2017). Omkring 25 procent anger att bostad  Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). Sammanfattning. SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att Konsumentverket  av M Nylund — Jukka Viitanen: Delningsekonomi kärnan i ny handel. 44 se till att skatter och arbetsvillkor är rättvisa.
Sous vide bagaren och kocken

”Delningsekonomi, På användarnas villkor” SOU 2017:26. Hyresgästföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat. Yttrande över betänkandet Delningsekonomi på användarnas villkor, SOU 2017:26. (ert dnr Fi2017/01645/KO). Länsstyrelsen i Stockholms län  Delningsekonomi på användarnas villkor kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen.

Vissa plattformar begränsar sitt ansvar för fel på sidan och förbehåller sig rätten att i princip göra vad de vill, exempelvis sälja de uppgifter användaren har angivit på sidan. 21 aug 2017 Yttrande över betänkandet Delningsekonomi på användarnas villkor, SOU 2017: 26. (ert dnr Fi2017/01645/KO).
Åsa crona leandoer

vad är det för dag idag sång
förhistoriska parken
pyspunka däckfix
fotnot och referenslista
hur många plan störtar varje år

Betänkandet SOU 2017:26 Delningsekonomi – På

Ladda ner: Delningsekonomi På användarnas villkor, SOU 2017:26 (pdf 3 MB) Utredningen om användarna i delningsekonomin har i dag överlämnat sitt betänkande "Delningsekonomi på användarnas villkor" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att: göra en beskrivande kartläggning av olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där Oxford Dictionaries definierar ”sharing economy” (delnings- ekonomi) som ”ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, med eller utan ersättning, ofta med hjälp av internet”. 4 Utöver dessa kännetecken brukar också fram- hållas att delningsekonomi handlar om delande av underutnyttjade resurser – såsom lägenheter som annars stått tomma, verktyg eller bilar som inte … Delningsekonomi På användarnas villkor BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM ANVÄNDARNA I DELNINGSEKONOMIN SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor Betänkande av Utredningen om användarna i delningsekonomin Stockholm 2017 SOU 2017:26 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.


Karlshamns kommun vatten och avlopp
maste man ga introduktionsutbildning

Dela prylar, yta, bil och tid. - IVL Svenska Miljöinstitutet

22 augusti, 2017 29 november, 2017 / Service på landsbygden i Jämtland Härjedalen.