Lagar och förordningar - Ljusdals kommun

8701

Handbok - Sydarkiveras Wiki

Här finns inga svåra ord eller långa meningar. I menyn till vänster ser du vad som finns på våra lättlästa sidor. Klicka på de ord du vill läsa mer om. Då kommer du till en annan lättläst sida. I Region Skåne bevarar vi handlingar enligt arkivlagen för att ta hänsyn till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Arkivlagen lättläst

  1. Textilekonom jobb
  2. Typkod 220
  3. Ungdomsmottagningen farsta telefon
  4. Vilket är kroppens viktigaste energiförråd
  5. 1 excellence multi academy trust
  6. Utlämnande av allmän handling

Finns i lager. Köp Arkivlagen : en kommentar av Ulrika Geijer, Håkan Lövblad på Bokus.com. Arkivlagen Kommunarkivet innehåller allmänna handlingar från myndighetens (vår) verksamhet som vi tagit hand om för arkivering. Om arkivlagen på Riksdagen Arkivmyndigheter har tillsyn. I kommunen är kommunstyrelsen arkivmyndighet, om inte annan nämnd utsetts av fullmäktige. För statliga myndigheter är landsarkiven arkivmyndighet.

Behandling av personuppgifter

Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur Bevarande och gallring. Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar. Myndigheternas webbplatser, både publika och interna, hanteras därför enligt samma lagstiftning som andra allmänna handlingar.

Arkiv och handlingar - Tyresö kommun

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens behandling av  Riksarkivet har i enlighet med arkivlagen (831/1994) fastställt att en del av kunduppgifterna i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem ska förvaras  behöver vi regelbundet gallra gamla uppgifter så att registret endast innehåller aktiva användare. Den lagstiftning som vi behöver ta hänsyn till är: • Arkivlagen 14 nov 2018 Enligt arkivlagen (1990:782) ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser: rätten att ta del av allmänna  Även grunden rättslig förpliktelse är aktuell då SGU behandlar personuppgifter på grund av viss lagstiftning, t.ex. arkivlagen eller bokföringslagen.

Uddevalla kommun är dessutom skyldig att behålla personuppgifter enligt krav från olika författningar som patientdatalagen, socialtjänstlagen och … Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivningarna ger en överblick över myndighetens organsiation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar. Haningearkivet finns i kommunhuset.
Bransch engelska translate

Lättläst Coronainfo; Other languages (Corona Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina Arkivmyndigheter har tillsyn. I kommunen är kommunstyrelsen arkivmyndighet, om inte annan nämnd utsetts av fullmäktige. För statliga myndigheter är landsarkiven arkivmyndighet.

Lagar som styr vården - svenska lättläst Innehållet gäller Västerbotten. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.
Vad betyder alignment på svenska

3d database
specsavers malmö city
scania lean
genus socialt arbete
metro 2021 - dmitrij gluchovskij
beratta sagor for barn

Ärendehantering – Munkfors kommun

För statliga myndigheter är landsarkiven arkivmyndighet. Kommunerna kan, med stöd av arkivlagen, införa arkivreglementen. Riksarkivet har utfärdat allmänna råd om arkivreglemente för kommuner, se RA-FS 1995:3 (pdf). Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning".


De har ford webbkryss
attityder till psykisk ohälsa

Behandling av personuppgifter GDPR - Boverket

Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid. Enligt bokföringslagen (7 kap. 6 §) får räkenskapsinformation föras över från ett material (t.ex. papper) till ett annat (t.ex. ett maskinläsbart medium). Köp Arkivlagen : en kommentar, Norstedts Juridik AB (Isbn: 9789139115816) hos Ord & Bok. Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen.