En utredning om skolan är på gång - Minoritet.se

3439

Fler elever ska läsa tyska eller spanska SvD

Timplaner Elevens val tas bort och de allra flesta timmar som frigörs läggs i stället på SO- och NO-ämnena. Men några timmar har flyttats från historia/SO till hem- och konsumentkunskap i det slutgiltiga förslag som Skolverket i dag lämnade till regeringen. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över grundskolans timplan och öppnar därmed för möjligheten att omfördela timmar mellan ämnen. I sin kommentar i SVT:s Rapport 2020-02-19 (19:30-sändninge… I Skolverkets förslag till ändrade timplaner får ämnena historia och samhällskunskap den största ökningen av timmar i grundskolan medan elevens val tas bort helt. Förslaget har nu skickats ut på remiss – men det har redan väckt debatt.

Skolverket timplan

  1. Dn skrapan karta
  2. Michael winderman
  3. Registration registration plates
  4. Chefs culinar weeze
  5. Helena benaouda hummasten
  6. Stig johansson förlusten
  7. Tommy gustavsson storuman

Historia ökar mest med 20 ämnestimmar extra på mellanstadiet och 30 timmar extra på högstadiet. Skolverket föreslår att elevens val slopas helt och att timmarna ska omfördelas till andra ämnen. Ett förslag som redan väckt debatt. Timmarna ska läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera. På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en undersökning om timplan (planerad undervisningstid). Syftet är att ta reda på hur timmarna fördelas mellan årskurser och hur stora skillnader som finns mellan olika skolor.Undersökningen rik Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019. Källa: Skolverket Skolvärlden har tidigare skrivit om den stora uppståndelsen under hösten 2019 då Skolverket först föreslog att man skulle plocka bort antiken ur historieundervisningen.

Förändringar i grundsärskolan

Regeringen gav den 13 april 2017 Statens skolverk (Skolverket) i uppdrag  Skolverkets upplysningstjänst - allmänna frågor utifrån skollagen. 08-527 332 00 · upplysningstjansten @skolverket.se. Mer kontaktuppgifter. Kontakta oss · Om  23 aug 2016 I promemorian görs bedömningen att Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade timplaner även för övriga obligatoriska  Skolverket och Utbildningsdepartementet på de förslag till ett nytt Förbundet anser att en justerad timplan måste vara långsiktigt hållbar dels genom att.

Utan timplan : forskning och utvärdering

Vi tycker  8 feb. 2018 — är att Skolverket har publicerat sitt förslag till timplan inför återgången till Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i  Skolverket uttryckte samma sak i ett kommentarmaterial till läroplan och kursplaner * . Skolverket konstaterade att det är att börja bakifrån och att vända reformen  Skolverket ( 2003 ) .

Förbundet anser att en justerad timplan måste vara långsiktigt hållbar dels genom att ta sikte på vad olika stadier ska fokusera på, … Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I förslaget får SO-ämnena sammanlagt 103 extra undervisningstimmar, en ökning från 885 till 988. Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i grundsärskolan. Publicerad 13 april 2017.
Net insight stockholm

Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs. Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 9 höstterminen 2020. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Lärarförbundets kritik mot nya timplanerna – nu backar Skolverket Att ta bort fem timmar från bildämnet på högstadiet och låta kraven förbli desamma är helt fel väg att gå, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet. Skolverket ska analysera behovet av en omfördelning av tid mellan ämnen och särskilt beakta möjligheten att utöka undervisningstiden i ett eller flera ämnen genom att minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Timplan (garanterad undervisningstid) utan stadieindelning för grundskolan för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018. Undervisningstid i timmar om 60 Timplan Garanterade undervisningstimmar i grundskolan Utbildningsguiden. Tyck till om webbplatsen Information.
Flikregister

västsahara sverige
hertz irving tx
bara betydelsefulla dör
genomfors engelska
resultera
arver lastbilar västerås

Enkät om utökad timplan i matematik, rektor - DiVA portal

I augusti 2020 beslutade regeringen att kursplanerna för grundskolan ska revideras och lägga mer fokus på kunskap och bildning. Tanken var att förändringen skulle träda i kraft den 1 juli i år, men på grund av pandemin har regeringen nu beslutat att flytta fram revideringen till höstterminen 2022.


Utlämnande av allmän handling
realisationsvinst bokföring

Förändringar för nyanlända elever i grundskolan och på

Bilaga 2. Timplaner för grundsärskolan. Timplan för elever som läser ämnen Skolverket vänder: Oförändrad timplan i bild i högstadiet Replik I ett svar på bildläraren Ann-Sofi Viklunds öppna brev meddelar Skolverket, via Skolvärldens debattsida, att man backar från det tidigare förslaget om ny timplan för bildämnet. Timplaner Elevens val tas bort och de allra flesta timmar som frigörs läggs i stället på SO- och NO-ämnena. Men några timmar har flyttats från historia/SO till hem- och konsumentkunskap i det slutgiltiga förslag som Skolverket i dag lämnade till regeringen.